Bydel St. Hanshaugen

Hausmannskvartalene hører inn under bydel st. Hanshaugen. Dersom du vil vite mer om eller komme i kontakt med bydelsadministrasjonen, kan du gå inn på www.oslo.kommune.no eller direkte til www.bsh.oslo.kommune.no.

Politikk bydel St.Hanshaugen

Her finner du politiske saker, møter og protokoller for bl.a. bydelsutvalget og ulike komiteer og råd.

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-st-hanshaugen/politikk-bydel-st-hanshaugen/

Bymiljøetaten

Denne etaten har i stor grad ansvaret for planlegging og gjennomføring av byutviklingstiltak, for å gjøre byen vår enda mer attraktiv. Har du spørsmål eller kommentarer, se: www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no

Klager

Dersom noen ønsker å klage på forhold knyttet til trafikale forhold, forsøpling, tagging, belysning e.l., eller andre ting som knytter seg til kommunale tjenester (vi oppfordrer til aktiv bruk), kan følgende link benyttes:
http://melding.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/Innmelding.aspx

Politiet

Dersom du blir offer for eller observerer kriminelle forhold, vennligst kontakt politiet snarest mulig!

Sentrum Politistasjon – tlf. 02800 (eventuelt alarmsentralen 112 ved livstuende situasjoner).
Samme informasjon som ringes inn og eventuelt billedmateriale sendes til Thor Henning Løvberg thor.henning.lovberg@politiet.no , som videresender til rette personer internt .

Copyright © 2015, Haumannskvartalene.

Website created after a design by Sergey Pozhilov (GetTemplate.com)gettemplate