Hva kommer gatenavnene av?

Hausmanns gate
Gaten er fra 1852 eller tidligere, og er oppkalt etter generalløytnant Fredrik Ferdinand Hausmann (1693–1757), som i noen år eide Ankerløkken der gaten er anlagt. Han eide også som landsted det som i dag er Prinds Christian Augusts Minde i krysset Storgata / Hausmanns gate.

Osterhaus gate
Gaten ble navngitt etter legatstifter og borgermester Nicolai Diderich Osterhaus (1754–1822) i 1852.

Ebbelsgate
Gaten ble i 1877 oppkalt etter rådmann Ole Falck Ebbell (1813–1871), som var jurist og byråsjef i Kirkedepartementet i 1845 og rådmann i Christiania i 1853.

Bernt Ankers gate
Gaten ble kalt opp etter skipsreder Bernt Anker i 1852, skjønt den var ikke ferdig opparbeidet før i 1902.
Før 1879 het dessuten nåværende Munthes gate på Majorstuen (den gang i Aker) Bernt Ankers gate.

Badstuegata
Gaten ligger på nordøstsiden av Torggata Bad, som også har gitt den navn.

Hammersborggata
Hammersborg er med som en forstad i byplanen av 1704. I 1720 eiet slottskapellan Jens Christopher Hammer ”pladsen Hammersborg”, og man regner navnet Hammersborg fra ham.
Gaten ble anlagt fra Torggata til Akersgata i tiden fra 1924 til 1936, mens strekningen fra Torggata til Storgata ble anlagt fra 1941 til 1945.

Fra 1930 til 2006 het gaten Henrik Ibsens gate. Byrådet mente i 2005 at «dagens Henrik Ibsens gate ikke helt er forfatteren ”verdig”», og ønsket at Henrik Ibsens navn skulle knyttes til en annen gate. Drammensveien mellom Frederiks gate / Stortingsgata og Solli plass fikk derfor navnet Henrik Ibsens gate fra 2006.

Møllergata
Møllergata het opprinnelig Mølleveien, og var den gang veien som gikk mellom Stortorvet og Kongens mølle ved Nedre Foss, det som senere fikk navnet Grünerløkka

Jess Carlsens gate
Gaten har fått navn etter sagbrukseier Jess Carlsen som også eide Nordre Skøyen Hovedgård.

Mariboes gate
Gaten er oppkalt etter danskfødte Ludvig Mariboe (1781–1841), som kom til Norge for å arbeide for Bernt Anker. Mariboe tok initiativet til Den Kgl. Tegneskole i Christiania og var stortingsmann.

Torggata
Torggata hadde tidligere tre torg, Stortorget, Youngstorget og Ankertorget, som ikke lenger er et torg. Gaten ble opparbeidet gradvis som Øvre Torvegade, først fra Stortorvet til Youngstorget 1846, og mellom 1857 og 1876 mellom Youngstorget og Ankerbrua.
Gaten fikk navnet Torvegaden i 1852.

Calmeyersgate
Gaten er fra 1852 oppkalt etter kjøpmann Mathias Calmeyer (1741–1801).

Storgata
Anlagt allerede på 1600-tallet, med navnet Vaterlands Storgade. Den er dermed den eldste gaten i området.